Evenementen

Elke laatste donderdag van de maand zal er weer een jamsessie plaatsvinden.
Open podium voor iedere muzikant !